Mind     |     Kert     |     Park     |     Tér     |     Műemléki környezet     |     Lakó     |     Iroda     |     Intézmény     |     Koncepció

Projekt neve

Zöldinfra

Dátum

2021

Téma

Kert

Park

Tér

Koncepció

Intézmény

Stádium

Tanulmányterv

Leírás

VÁROSI FÁK

ROSSZ ÁLLAPOTÚ / VESZÉLYES FÁK CSERÉJE

ÚJ FÁK / FASOROK TELEPÍTÉSE

BETEG FÁK KEZELÉSE / MEGMENTÉSE

A városi zöld infrastruktúra egyik legértékesebb eleme a fás vegetáció, melynek nemcsak városökológiai és kondicionáló hatása, hanem a városképben betöltött szerepe is jelentős. Közjóléti és ökológiai kondicionáló hatásuk miatt, melyet több évtizeden át fejtenek ki, értékük az idő előrehaladtával folyamatosan növekszik.

A fásítások során fokozottan figyelni kell, hogy a termőhelyi adottságoknak megfelelő taxonokat telepítsünk. A tartós eredmények elérése érdekében fontos az élőhelyi adottságok javítása, az öntözés és a minőségi fenntartás biztosítása is.

VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK

EXTENZÍV ZÖLDFELÜLETEK

INTENZÍV ZÖLDFELÜLETEK

ZÖLDTETŐK/ZÖLDFALAK

A városi zöldfelületek egytől-egyig a városi zöld infrastruktúra elemeit képezik. Ebbe beletartoznak a fasorok és az út menti zöldsávok, a zöldterületek (közparkok és közkertek), a zöldfelületi intézmények (állatkertek, temetők, rekreációs és sport területek), az intézménykertek, a lakókertek, a zöldtetők/zöldfalak, valamint a városi erdők és gyepek is. Ezek a területek élőhelyet és élelmet biztosítanak az állatok és rovarok számára, városökológiai és kondicionáló hatásuk van, valamint kulturális és rekreációs szempontból is jelentősek.

ÖKOLOGIKUS CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS

LEFOLYÁS TISZTÍTÁS

TÁROZÁS-HASZNOSÍTÁS

SZIKKASZTÁS

PÁROLOGTATÁS

A városi vízgazdálkodás új szemléletű átalakítása több szempont miatt került előtérbe napjainkban. A külső éghajlati körülmények megváltozása, az egyre gyakoribbá váló, hirtelen lezúduló nagy csapadékok és a nyári száraz periódusok eddig nem tapasztalt kihívás elé állítják a városi vízelvezető rendszereket. A lökésszerű árhullámok időről-időre mind a mesterséges patakmedreket, mind a csatornarendszert túlterhelik, ami anyagi kárt és egészségügyi veszélyeket is hordozhat. A tradicionális mérnöki tervezést ezt a töltések emelésével és a műtárgyak növelésével igyekszik orvosolni, ami egyre drágább rendszereket és zavaró elemeket okoz a városi tájban. A kék-zöld infrastruktúra (zöldfelületek, patakok, tavak) integrált, komplex fejlesztésének célja a csapadékvíz visszatartása annak tározásával, szikkasztásával, elpárologtatásával vagy a lefolyás lassításával. A zöldfelületek rugalmasan alkalmazkodnak a csapadékviszonyokhoz és multifunkcionálisak: száraz időben akár parkfelületként, eső esetén pedig ideiglenes víztározásra képesek.

Az alacsony forgalmú lakóterületi utak pakolósávjainak vízáteresztő burkolása rengeteg új szikkasztófelületet létesíthet. Amennyiben az út és a járda között zöldsáv található, a járdáról összefolyó víz a zöldsávra vezethető. Ennek érdekében a tervezéskor gondoskodni kell, hogy a zöldfelület mélyebben feküdjön és a járda vagy a burkolat szintjében futó, vagy időnként áttört kiemelt szegély kialakítást kapjon. Az útmenti zöldfelület sávok alacsony forgalmú utak esetén magának az autóútnak a csapadékmennyiségét is felvehetik. Ilyenkor érdemes gyepesített szikkasztóárkot vagy esőkertet kialakítani. A szikkasztóárkok kapacitása szükség esetén a földalatti drénezéssel, dréncsővel vagy szikkasztóládákkal növelhető.

Nagyobb zöldfelületek esetén is alkalmazhatóak a süllyesztett gyepfelületek, melyek eső esetén ideiglenesen tározzák, majd lassan elszikkasztják a vizet. A víztározó felületek tavakként is megjelenhetnek a parkokban, melyek nagyobb esőzés esetén a normál kapacitásuk többszörösét tárolják, majd a többletvíz vagy egy másik víztározóba vagy szikkasztótérbe kerül, vagy lassan elszikkad a földbe. 

VÁROSI MIKROKLÍMA

ÁRNYÉKOLÁS – LOMBKORONA BORÍTOTTSÁG

VÍZFELÜLETEK – PÁROLOGTATÁS

SZÉLVÉDELEM

A városi zöldfelületek pozitív hatással vannak a levegő minőségének javítására. Kialakításuknál fontos szempont a klímajavító és a légszennyezettség csökkentő hatásuk is, mely történhet a növények felületén száraz ülepedéssel, valamint a városi hősziget- intenzitás csökkentésével a párologtatás és az árnyékolás által. A fák jelentősen csökkentik a helyi levegő hőmérsékletét a leveleken keresztül történő párologtatással. A károsanyag-kibocsátás gyakran összefügg a levegő hőmérsékletével, ezért az alacsonyabb léghőmérséklet egyben szennyezőanyag koncentráció csökkenéshez is vezet. 

REKREÁCIÓ

PARKOK

JÁTSZÓTEREK, TORNAPÁLYÁK

ERDEI TANÖSVÉNYEK

A kisebb-nagyobb közparkoknak, játszókerteknek, sportkerteknek a közjóléti és ökológiai kondicionáló hatásuk mellett komoly társadalmi szerepük is van. A nagy lakónépességű területeken nagyobb az igény az ilyen közhasználatú zöldfelületekre, melyek pihenésre és kikapcsolódásra céljára szolgálnak, valamint esztétikai élményt is nyújtanak.

View