VÁROSLIGET TERVPÁLYÁZAT

Téma: 
park
Stádium: 
pályázat
Dátum: 
2016

Pályamunkánk koncepciójának alapja és üzenete, hogy egy mai városi közpark szabadtéren
megélhető élményekben gazdag, magas komfortfokú városi terület is lehet, amelyben
megjelenhet a természet gazdagságának esztétikuma is.


A Ligetnek, mint városi nagyparknak a tervezett intézményfejlesztések hatására jelentős
terhelésnövekményt kell majd kiszolgálnia. Pályamunkánk elsődleges célja, hogy ez az
egyedülálló múltú zöldterületünk – a zöldfelületi, szolgáltatói és ökológiai értéknövekmény
megjelenése mellett – hosszú távon képes legyen megfelelni az új igényeknek.
A Ligetbe tervezett beruházások megvalósulása a terület lehetőségeinek maximális
kihasználását fogja jelenteni, még akkor is, ha a park térszerkezetét, burkolati struktúráját
átalakítjuk, zöldfelületeit terheléstűrőbb kialakítással tartjuk fenn. Ezért a Liget sem történeti,
sem funkcionális, sem esztétikai szempontból nem terhelhető tovább öncélú tájépítészeti
gesztusokkal. Az új Liget célja, hogy az aktív programok mellett, természet-közelien nyugodt
karakterrel és az ezek között kialakuló kontraszttal jelenítsen meg új esztétikai minőséget. A
Mies van der Rohe révén híresé vált "A kevesebb több!", máig élő tervezési attitűdje jól
illeszkedik a világelső klasszicista közpark valaha volt naturalitásához csakúgy, mint a kortárs, a
fenntarthatóság természetességével kialakított zöldterületi tervezéshez.


Kiemelt célként kezeltük, hogy az aktív zöldfelületi élmény jelentősen fokozottabb
lehessen a jelenleginél, ugyanakkor az egész éves üzemeltethetőség a lehető legrentábilisabb
módon kiszolgálható legyen. A Liget történeti karakterének sokszínűségét, mozaikosságát
lehetőségnek tekintettük. A park különböző korszakaiból fennmaradt értékeit beleszőttük az új
Liget struktúrájába. E mellé a történeti értéksor mellé egy kortárs, ugyanakkor erős
tájépítészeti gesztusoktól mentes rendezést képzeltünk el.
Az általánosan nagy terhelésnek ellenállni képes parki alapstruktúra mellett olyan új,
önálló elemeket terveztünk, amelyek – előbbi működési zavara nélkül – későbbi ütemekben is
megvalósíthatóak.