ÚJPALOTA FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT

Téma: 
terek
Stádium: 
pályázat
Dátum: 
2011
Terület: 
22 000
Megbízó: 
Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Cikk: 

A pályamű kulcsfogalmai, alapvetései


ILLESZKEDÉS (identitás, karakter, telepítés, térformálás)

HASZNÁLHATÓSÁG (funkciók - multifunkcionalitás, ház – tér együttdolgozás, áthaladás – megállás – tartózkodás, rendezvények)

FENNTARTHATÓSÁG (tervezés – megvalósítás – fenntartás/üzemeltetés, anyaghasználat, teljes életciklus vizsgálat)


1. Identitás

A tervezett együttes komplex urbanisztikai jelentősége egy új „HELY” teremtésében rejlik, egy olyan térben, amely jelenleg nem tud „helyként” funkcionálni. Hogy a megvalósuló tér – ház komplexum valóban betöltse a neki szánt szerepet, ahhoz több szinten is meg kell feleljen a „hellyé válás” kritériumainak.

  • (Város) építészeti szempontból meg kell találnia súlypontképző szerep betöltésére alkalmas fizikai pozíciót.
  • Szociológiai szempontból fel kell vállalja az újpalotaiak közösségében erősítésre váró funkciókat.
  • Környezetpszichológiai szempontból az egyes tér- és házhasználónak kell biztonságot és élményt nyújtania.

  • 2. Karakter

    Az identitás megtalálása után az együttes karakterét kell meghatározni. A karakter többet jelent építészeti formálásnál, homlokzatképzésnél, színezésnél, anyaghasználatnál – miközben ezek mind részei. A karakter az identitásból fakadó tényező, amelyet a lépték, a helyspecifikus igények, a részletes funkcionális megfeleltetés és a fenntarthatóság szempontjai tovább árnyalnak. Esetünkben ez a komplex szempontrendszer egy hosszúkás hasábformájú, a főtér felé sokféleképpen nyitó/kommunikáló, más irányokba védettséget sugárzó; természetes anyaghasználatú házat és a hozzá kapcsolódó nyitott, világos multifunkcionális fő/rendezvényteret definiált.


    3. Térformálás

    Alapvetésünk, hogy a tér és a ház együttese egy általános, a mainál magasabb minőségű városi szövetben (zöldfelületek, térburkolatok, berendezési tárgyak) „úszik”. Ezért is szükséges a TÉR és a HÁZ határozott elkülönítése, kvázi „megrajzolása” a mai parkon belül. A tér formájának kialakításakor a meglévő platánsor adta a végső lökést: a korábban képletszerűen téglány főtér így vált egyik hosszanti oldalán nyújtott négyszöggé, amely ezáltal – gazdagabb téri viszonyai mellett – a környezethez illeszkedés szimbólumává is vált. Az ezt követő elemzések tárgya a zöldfelület további differenciálása (PARK / SÉTÁNY), a megfelelő sűrűségű és irányú belső úthálózat kialakítása, valamint a főtér határainak pontos megtalálása és jelölése volt.