MVM DOME KÖRNYEZETRENDEZÉSE

Téma: 
intézmény
park
Stádium: 
kiviteli terv
Dátum: 
2020
Terület: 
60 000 m2
Megbízó: 
KÖZTI Zrt.
Cikk: 

A multifunkcionális csarnok főbejárati területe az Üllői út felőli zónába esik. Itt a várható gyalogos-áramlási irányok határozzák meg a burkolt- és zöldfelületek arányát, térbeliségét. A fő megközelítési irányok az autóbusz pályaudvar és a vasúti pálya melletti gyalogos átkelőhely (ez egyben kapcsolat a Népligettel is).
A főbejárati tér peremei, a zöldfelületek szélei rendre „belakhatóak”. Itt olyan sávok alakulnak ki, amelyek alkalmasak találkozásra, üldögélésre, kisebb rendezvények megtekintésére – amellett, hogy nem állják útját a zöldfelületek irányába áramló csapadékvíznek. 
 A csarnokot a kapcsolódó tereken kívül zöldfelületek veszik körbe. A felületek az ökologikus csapadékvízgazdálkodásban is szerepet játszanak. Rétegek kialakítása a felszíni szikkasztást segítik elő. Kiemelt szegélyek vezetik a csapadékvizet a befogadóba.
A tájépítészeti koncepció része, hogy többek között a növényállomány megőrzésének céljából a Népliget jelenlétére a terv reflektáljon. A városi zöld infrastruktúra folytonosságának növelése érdekében növényalkalmazás szintjén a közeli parkkal való kapcsolatot igyekszünk létrehozni. A fás állomány összetételében a Népligettel rokon.