DUNA-BUDA TERVPÁLYÁZAT

Téma: 
tér
Stádium: 
pályázat
Dátum: 
2017
Terület: 
100 000 m2
Megbízó: 
Budapest Főváros Önkormányzata
Partnerek: 
Gergely Antal, IVANKA, Ölbei Zoltán, Szabó Zsolt
Cikk: 

A Duna-Buda pályázat a budai belvárosi Duna-part Árpád híd és Rákóczi híd közötti szakaszán kijelölt akcióterületek építészeti, város- és szabadtér-építészeti megújítását célozta meg. A négy akcióterületen belül (Újlak, Felhévíz, Víziváros és Lágymányos) fontos meghatározni a város és Duna közötti kapcsolatot, ennek tagoltságát is.

A rakpartok, lépcsők hagyománytisztelő megújítása úgy történik, hogy a „történeti köntös” alatt teljes korszerűsítés hajtható végre, amely mind a fizikai rögzítés, mind közművekkel való ellátás szempontjából képes fogadni a legkülönbözőbb elemeket. Ez utóbbiról a kortárs elemek egységes arculati világa és egységesen magas minősége gondoskodik, ilyen tervezett elem például  a kukucskáló, a dunakő pad, az ücsörgő, vagy az újragondolt hullámkő is . Az egyes pályázati szakaszok – mivel karakteresen elkülönülő városi területekről van szó – külön tárgyalhatók, megjelenítve a nyilvánvaló azonosságokat, hasonlóságokat, amelyek az egységes kezelésmódot támasztják alá.

Újlak - "A zöld ölelésében"
Szépvölgyi úti szakaszon a terv rendezi a fásított, szétszabdalt, parkolónak használt köztér térkapcsolatait, lehetővé téve a meglévő vendéglátó funkció újraéledését. Az északi területrész a rekreációs hálózat egyik kiemelkedő pontja, ahol a háttérterületek kapcsolódnak a meglévő sport- és rekreációs funkciókkal, és a hosszútávú tervekben szereplő gyalogos kerékpáros híd kapcsolatot teremt majd a Margit-szigettel. A délről jövő ill. délre tartó kerékpáros forgalom egyik központja a HÉV megálló mögötti zöldfelület, ami B+R kerékpár állomással és egy kerékpáros pihenő és szervíz ponttal bővül.
 
Felhévíz - "A török idő óta"
A terület egységként való kezelését, a térrendszerek összehangolását a hosszanti íves összekötő sétány és az egységes arculati elemek segítik. A kerületi fejlesztésekkel összhangban a koncepció a századelős sétányhangulatot ötvözi a fürdőkultúrában megjelent kortárs igényekkel és a lakók igényeivel (pl. parkoló-piac), melyet kiegészít a földszinti funkciók közterületre való nyitása is. A meglévő játszótéri funkció bővült: a tematikus vizes játszótér Germanus Gyula utazásaira épül. A Duna menti sétány, a „budai Duna-korzó” kiépülése a "Dunával együtt élő város” koncepcióját erősíti. A közlekedési nyomvonal enyhe módosításával létrehozott alsó-rakparti térbővület („Duna oldali térnyerés”) közcélú parthasználatot eredményez.

Víziváros - "Együtt a történelemmel"
A Bem tér északi és nyugati térfala felé az utca járószintjeinek megemelésével a tér szinte egybeépül a Frankel Leó és Fekete Sas utcával. A „belső sarokból” egy erős keresztsétányon át érkezünk a nagy felületű lépcsős térbe, ahonnan remek a kilátás a Parlamentre. A belső térben az autós keresztforgalom megszűnik, forgalom elől védett pihenőtér jön létre. A Tarasz Sevcsenkó téren és a Szilágyi Dezső téren is az átlátható, tiszta terek kialakítása volt az elsődleges koncepció. A Fő utca fő motívuma a humanizálás, a sebesség csökkentése, gyalogosbarát kialakítás, parkolóöblök a festett parkolók helyett, fasor telepítése a Szilágyi Dezső térnél. Több, a rakpartra merőleges kisebb utca „belvárosi” szintbe hozott díszburkolatot kap.


Lágymányos - "Egyetemi sodrás"
A lágymányosi fejlesztés egyik védjegye a gyalogos sétány kialakítása a felső rakpart újonnan kialakított pihenőhelyekkel, valamint zöldsávval elválasztott, kétirányú kerékpárúttal. A fonódó villamos építésével párhuzamosan lehetőség nyílik egy nagykapacitású mélygarázs építésére. A felszínen párhuzamos parkolóhelyek csak a legszükségesebb mennyiségben kerülnek kialakításra, a változatlan forgalmi rend 2x1 sávval biztosított. A BME "K" épületének előtere a parkolók felszámolásával találkozótérré alakul át. A gyalogos sétány mentén a zöldfelületbe besüllyesztve pihenőhelyek alakulnak ki, a szennyvízátemelő melletti út felszámolásával és a terület feltöltésével pedig egy összefüggő teret kapunk.