s73 - A SZABADTEREK SZEREPVÁLTOZÁSA AZ EURÓPAI VÁROSMEGÚJÍTÁSOKBAN
s73 kft.

A SZABADTEREK SZEREPVÁLTOZÁSA AZ EURÓPAI VÁROSMEGÚJÍTÁSOKBAN

doktori értekezés  |  2004. február 1.  |  Balogh Péter István

A dolgozat – elsősorban a második törvényszerűség segítségével – az elmúlt kétszáz év európai

városfejlődésének egy eddig szakterületi szempontból nem kutatott részterületét vizsgálja. Arra keres választ, hogy milyen szerepet játszottak a városi szabadterek a vizsgált korszakok városmegújításainak elméleti és a gyakorlati szintjén.A városok átépítése egyidős a városok építésével. Egy adott kor mindig kritikus szemmel figyelte

az őt megelőző korok tárgyi emlékeit, s ha nem érezte igényeinek megfelelőnek a meglévő fizikai

környezetet, könnyedén – és határozottan – hozzányúlt ahhoz.

Napjainkban a város sokadik válságát éli. Ahogy egy-két évszázaddal ezelőtt a modern

közlekedési eszközök megjelenése és elterjedése, úgy manapság az informatikai (kommunikációs)

rendszerek robbanásszerű fejlődése feszíti szét a kor városának kialakult kereteit. Az egymást váltó

válságok egymást váltó – olykor egészen szélsőséges – város-stratégiákat szültek, amelyek egy része új

városokról álmodott, másik része a meglévő városokat kívánta megmenteni, megjavítani. Napjainkra ez

utóbbi típusú gondolkodás került előtérbe, és ebben a jobbító, városmegmentő munkában egyre nagyobb

– bár gyakran még nem eléggé tisztázott – szerep hárul a városi közterületek, utcák, terek, zöldfelületek

(összefoglaló néven városi szabadterek) – rehabilitációjára, megújítására.

   |   © 2011 s73 kft.